Kerstin Olla Grahn

      11 Juli - Kerstin Olla Grahn

Kerstin Olla Grahn heter jag och arbetar som verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen i Lycksele kommun.

Mitt program handlar om mig själv och mitt liv och om det svåraste svåra i socialt arbete, om chefskap och politik och om hur jag lärt mig att gå min egen väg.