Stationschef och ansvarig utgivare

Robert Beltrami Jacobsson
090-19 17 16
070-331 01 94
robert.jacobsson@poporock.se

Reklambokning

Tomas Strandman
Kontoret: 090-17 74 70
Mobil: 070-420 85 79
Mail: tomas@poporock.se

Cathrin Sandström (föräldraledig sept.18-mars-19)
090-19 74 70
070-332 53 13
cathrin@poporock.se