Camilla Westman

Foto Jenny Rehnman

30 juli 

      30 Juli - Camilla Westman

Jag vill berätta för er hur jag valde ”livet efter döden ”. Om att vara ung mamma till barn med olika funktionsvariation och hur jag planerade mitt eget barn död. Med kulturen som livlina har jag tagit fasta på det luv jag faktiskt har. Jag belyser mina perspektiv människors olika förutsättningar förmågor och samhällets syn på vad som anses normalt.  Samt att kulturen gör livet levande.