Anders Lennartsson

      8 Juli - Anders Lennartsson

Skogsmästare och landsbygdsfantast

Med mångkulturell familj. Bor på släktgård i Vikingen Hjalmgers by – Hjåggsjö i Vännäs kommun. Har hela arbetslivet som privat konsult arbetat med att tillvarata jord – och skogsägares rättigheter och intressen. Hur starka lokala rötter utvecklas genom företagsamhet, kultur och internationellt utbyte mellan människor – och att förlora den man älskar – Det får ni höra mer om!